Bông tai dạng gài

 Bông tai gài hoa vải RYA 760471  Bông tai gài hoa vải RYA 760471
48,000₫
 Bông tai gài nơ đính đá 820011  Bông tai gài nơ đính đá 820011
68,000₫