Dây chuyền dạng ngắn

-50%
 Dây chuyền inox cá tính RYA 75048 Dây chuyền inox cá tính RYA 75048
89,000₫ 178,000₫
-50%
 Dây chuyền nữ hạt đá phối cườm nhiều lớp RYA 75055 Dây chuyền nữ hạt đá phối cườm nhiều lớp RYA 75055
94,000₫ 188,000₫
-50%
 Dây chuyền nữ hạt đá RYA 75047 Dây chuyền nữ hạt đá RYA 75047
119,000₫ 238,000₫
-50%
 Dây chuyền nữ hạt đá tự nhiên nhí RYA 75051 Dây chuyền nữ hạt đá tự nhiên nhí RYA 75051
94,000₫ 188,000₫
-50%
 Dây chuyền nữ hạt gỗ nhiều màu RYA 75054 Dây chuyền nữ hạt gỗ nhiều màu RYA 75054
124,000₫ 248,000₫
-50%
 Dây chuyền nữ hạt gỗ tròn nhiều màu RYA 75053 Dây chuyền nữ hạt gỗ tròn nhiều màu RYA 75053
109,000₫ 218,000₫
-50%
 Dây chuyền nữ hạt pha lê phối hạt trai RYA 75060 Dây chuyền nữ hạt pha lê phối hạt trai RYA 75060
34,000₫ 68,000₫
-50%
 Dây chuyền nữ hạt trai RYA 75042 Dây chuyền nữ hạt trai RYA 75042
69,000₫ 138,000₫
-50%
 Dây chuyền nữ hạt trai RYA 75050 Dây chuyền nữ hạt trai RYA 75050
109,000₫ 218,000₫
-50%
 Dây chuyền nữ inox RYA 75045 Dây chuyền nữ inox RYA 75045
89,000₫ 178,000₫
-50%
 Dây chuyền nữ inox RYA 75046 Dây chuyền nữ inox RYA 75046
24,000₫ 48,000₫
-50%
 Dây chuyền nữ vỏ ốc 83003 Dây chuyền nữ vỏ ốc 83003
22,500₫ 45,000₫