Hộp giấy

 Hộp giấy 15x9x5cm (xanh) RYA 290155  Hộp giấy 15x9x5cm (xanh) RYA 290155
18,000₫
 Hộp giấy 15x9x5cm (tím) RYA 290154  Hộp giấy 15x9x5cm (tím) RYA 290154
18,000₫
Hết hàng
 Hộp giấy 20x15x4cm (đỏ) RYA 290165  Hộp giấy 20x15x4cm (đỏ) RYA 290165
18,000₫
 Túi giấy Kraft 20x9x19cm 290101  Túi giấy Kraft 20x9x19cm 290101
8,000₫
 Túi giấy Kraft 12x7x16.5cm 290081  Túi giấy Kraft 12x7x16.5cm 290081
5,000₫